NEUSCORRECTIE | Corpus Plus

Neuscorrectie

Je neus is een belangrijke functie die helpt je gezicht te definiëren en de manier waarop je jezelf presenteert aan de wereld. Als je niet tevreden bent met hoe het eruit ziet, kan neuscorrectie (ook wel rhinoplastie genoemd) je zelfvertrouwen vergroten door je neus te veranderen om beter bij je gezicht te passen.

Of je nu de vorm van je neus wilt veranderen om een nasale geboorteafwijking of later letsel te corrigeren, om ademhalingsproblemen te verlichten, of om het simpeler te laten lijken zoals je wilt, Dr. Hubert Tytgat zal je helpen te beslissen hoe rhinoplastie jou kan helpen.

Wat is een neuscorrectie?

Een neuscorrectie is een van de meest voorkomende van alle procedures voor plastische chirurgie. De eigenlijke operatie kan het verkleinen of vergroten van uw neus inhouden, het rechtmaken van een kromme neus, het veranderen van de vorm van de punt of de brug, het verkleinen van de overspanning van de neusgaten of het veranderen van de hoek tussen jouw neus en bovenlip. Bovendien kunnen sommige patiënten reconstructie van de nasale luchtweg nodig hebben om hun ademhaling te verbeteren voor problemen zoals een afwijkend septum.

Hoe gaan we te werk bij een neuscorrectie?

Wij noteren de wensen van de patiënt, wat wil de patiënt bereiken met een neuscorrectie?

De problemen in kaart brengen 

Je ondergaat een klinisch onderzoek, eventueel aangevuld met medische beeldvorming en functionele testen. Zo beoordelen we bijvoorbeeld de doorgankelijkheid van de neus. Omdat niet alles kan bij een neuscorrectie, leggen wij u de beperkingen uit.

Simulatie

Aan de hand van foto's doen we een simulatie voor/na en leggen dit voor aan je voor.

Operatief plan voor de neuscorrectie

Vervolgens tekenen wij een zeer gedetailleerd operatief plan uit, zodat we zo weinig mogelijk voor verrassingen komen te staan. Om dit plan te kunnen ontwerpen, voeren we een studie uit van de verschillende problemen en lijsten we de oplossingen op.

Dit plan wordt uitgelegd zodat je goed weet wat er gaat gebeuren, en wat kan en niet kan.

Uitvoering

Ten slotte voeren we de neuscorrectie uit volgens plan. Het kan gebeuren dat we toch te maken krijgen met onverwachte toestanden, maar in deze gevallen kunnen we terugvallen op een uitgebreidekennis en ervaring.

Afwijkingen corrigeren

Alleen esthetische correcties worden uitgevoerd, in zover ze afwijken van het normale. Het eigen karakter van de neus moet bewaard worden.  De bedoeling van een neuscorrectie is de afwijkingen eruit te halen, niet de neus om te bouwen.

Wanneer er functionele afwijkingen zijn -zoals problemen met de ademhaling - dan worden zij opgespoord. Op een CAT-scan kan bijvoorbeeld een scheef tussenschot gezien worden of sterk ontwikkelde neusschelpen die de ademhaling bemoeilijken. In deze gecombineerde esthetische/functionele problemen werkt de plastisch chirurg in dezelfde operatie samen met een neus-keel-oor arts.

Er zijn zoveel problemen als er neuzen zijn. De rhinoplastie is per definitie een ingreep "op maat van de patient". Wanneer men het aantal mogelijke afwijkingen zou vermenigvuldigen met het aantal mogelijkheden om te corrigeren, komt men tot duizenden combinaties.

Naast voorgaande problemen die kort aangehaald worden,bespreken we hier dan ook slechts de meest voorkomende storende aspecten van de neus. Het is slechts het tipje van de ijsberg, een neuscorrectie dient zeer grondig met de chirurg besproken te worden. 

A. De neusrug

Vlakke nasofrontale hoek

Dit geeft een massieve indruk doordat er geen overgang is tussen voorhoofd en neuswortel.

Haviksneus

Een zeer frequent probleem dat veroorzaakt wordt door een te sterke ontwikkeling van kraakbeen en bot.

Onderontwikkeling van de neusrug (zijaanzicht)

Onderontwikkeling is zeer zeldzaam bij een Caucasische neus, maar is een veel voorkomende klacht bij negroide en aziatische neuzen. De ingreep is vooral een augmenterende, met aanbreng van bot en/of kraakbeen.

Een tweede oorzaak is een voorafgaande ingreep waarbij de neusrug te veel werd afgeschaafd. De neustop ziet er relatief te groot uit. De oplossing is dan meestal een verhoging van de neusrug met eigen materiaal zoals kraakbeen.

Te brede neusrug in vooraanzicht

Vooral een kenmerk van negroide en aziatische neuzen maar zeldzaam bij caucasische. De behandeling bestaat er in een botgreffe te plaatsen van het ribbenrooster. Een tamelijk ingewikkelde techniek. Soms -wanneer de patient dit weigert- kan een neusbrugprothese gebruikt worden uit Porex, een stevige maar lichte en poreus materiaal.

Een scheve neus (meestal door scheefstand tussenschot)

Assymetrieen in vooraanzicht door vroegere traumata of ook door een assymetrische ontwikkeling kan de neus een dikte vertonen links of rechts, wat de symmetrie verstoort. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld een scheefgroeiend tussenschot (septum) of door een ongeval waarbij de neusbeenderen zijdelings verplaatst worden.

De nasolabiale hoek

De hoek tussen columella en lip ligt normaal tussen 90°-110°. Wanneer deze hoek stomper of scherper is, is dit esthetisch storend.

Bij een stompe hoek ontstaat een wipneus. Dit moet dan verholpen worden door een driehoekig stuk eigen kraakbeen onder het bestaande tussenschot te implanteren. Dit wordt gestabiliseerd door twee lange stukjes kraakbeen die beiderzijds de greffe verbinden met het septum.

Bij een scherpere hoek geeft dit een duikende neustip. Dit wordt des te meer duidelijk wanneer patienten lacht, waardoor de punt nog verder gaat duiken.

Dit kan bijvoorbeeld verholpen worden met een neuscorrectie door een driehoek uit het onderste septum weg te nemen. 

 

B. De neustop  

1. Projectie - de verhouding tussen neusrug en neustop.

Te veel projectie
Dit komt dikwijls voor. Ofwel zijn de kraakbeenderen van de neustop te lang, of wel is het tussenschot te sterk projecterend of beide.
Men zal resecties van zowel de neustopkraakbeenderen als van het tussenschot voorstellen.

Te weinig projectie 
Zeldzaam. Er worden meestal ondersteunende stukjes kraakbeen
gepreleveerd aan het tussenschot en de neustop wordt eveneens aangevuld met kraakbeenstukjes. 

2. Vorm van de neustop 

Ronde neustop "round tip"
Het is vooral de vorm van de kraakbeenderen die gewijzigd dient te worden, eventueel ook door een klein kraakbeen "schild" aan te brengen om nog meer definitie te geven.

Vierkante neustop "box tip"
Zoals de naam zegt, vierkante vorm van de neustop door een te sterke ontwikkeling van de neusvleugelkraakbeenstukken.
Meestal opteert men voor een neuscorrectie waarbij een combinatie van resectie en vergroting van de neustopkraakbeenderen word toegepast.

Spitse neustop 
Zonder daarom teveel te projecteren, kan een neustip "genepen" voorkomen. Soms ligt dat ook aan de onderste 2/3 van de neusrug. In het eerste geval zal men ingrijpen op de neustip door wegname van stukjes, in het tweede door "spreader graft" of spreidgreffes die het onderste kraakbeenderig gedeelte van de neus wat breder maken. 

Een spitse en lange tip wordt ingekort door kraakbeen weg te nemen.

Bifid of gespleten tip

De tip heeft twee toppen met een spleetje er tussen. Dit kan opgelost worden door suturen tussen beide punten of door het plaatsen van een kleine greffe die de spleet opvult.

Dikte boven de neustop zelf

Soms zijn de kraakbeenderen die de vorm aan de tip geven zo groot dat ze ook boven de neustop voor spanning op de huid zorgen. Deze kraakbeenderen worden op een oordeelkundige manier ingekort.

3. Vorm van de neusgaten 

Te brede neusgaten "flaring nostrils"
Komt opnieuw weinig voor behalve in negroïde en Aziatische neuzen.
Men kan op verschillende manieren een stukje uit de neusvleugels snijden. Dit laat discrete littekens achter in de plooi van de neusvleugels.

Te smalle neusvleugels "pinched nostrils"
Dit is zeer zeldzaam behalve bij voorgaande ingrepen waarbij teveel ondersteunend neustop-kraakbeen werd weggenomen en de neus bij inademen dichtvalt. Kraakbeengreffes kunnen hier de oplossing geven.

4. De vorm van de columella (tussen de twee neusgaten)

Deze kan hangen zodat een correctie op dit niveau nodig is.

5. De korte lip

Een te korte lip is eveneens storend. Dikwijls is ze ook niet te kort, maar wordt ze opgetrokken door een septum dat te groot is. Dit kan opgelost worden door een neuscorrectie waarbij de septum onderaan over de volledige lengte wordt ingekort.

 

1. De incisie

Er zijn verschillende incisies aan de binnenkant van de neus mogelijk die in volgende tekening samengevat worden:

Intranasale incisies
Deze incisies hebben het voordeel van volledig binnen de neus te zitten. Het nadeel is dan weer dat het zicht vrij beperkt is en men minder precies te werk kan gaan omdat men gedeeltelijk "blind " moet opereren.

Transcolumellair
Erg populair is ook de transcolumellaire incisie die doorheen de columella gaat. Het nadeel is een amper zichtbaar fijn litteken op de columella. Het voordeel is een uitstekend zicht op alle structuren en dus een zeer preciese operatie.

2. Het losmaken van de huid van de onderliggende structuren (bot en kraakbeen)

De huid wordt volledig losgemaakt van de neustop en de neusvleugel . Dit moet uiterst voorzichtig gebeuren om geen perforaties van de huid te veroorzaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.De dissectie van het slijmvlies aan de binnenkant van de neus (onder bot en kraakbeen)

Waar nodig kan het slijmvlies (mucosa) losgemaakt worden, bijvoorbeeld op de plaatsen waar het bot moet gebroken worden.

4.Het wegnemen van een bult

Om een neusrug te verlagen moet men zowel een kraakbeengedeelte (2/3) als een beenderige gedeelte (1/3) verwijderen. Het kraakbeen snijdt men meestal weg met een rechte schaar, het botgedeelte met een vlakke beitel. Beide stukken worden als een geheel weggenomen. De neusrug is nu een afgetopte pyramide (zie tekening)

Om het "open dak" terug te sluiten dient men de laterale wanden telaten kantelen. Dit gebeurt dank zij een laterale osteotomie

5.De laterale neusfractuur

Belangrijk hierbij is de beitel die de osteotomie voert, op de juiste lijn te geleiden zodat het bot op de geplande manier breekt. De infractuur (breken naar binnen) gebeurt voorzichtig en is in feite meer een groenhoutfractuur, waarbij de omliggende structuren het bot op zijn plaats houden.

6.Het raspen en de controle op de gladheid van de neusrug

Alle oneffenheden worden weggeraspt met een diamantrasp zodat de neusrug effen is. Onregelmatigheden zijn dikwijls te voelen of te zien onder een dunne huid.

7.De dissectie en resectie van het septum

Indien de hoek tussen neustop en lip te klein is of als de lip te kort lijkt, zal men een resectie van het onderste septum doorvoeren.

8. De aangepaste resectie van het neusvleugel kraakbeen

Voor elk type van neustop is er wel een oplossing. Men kan :

  • De vorm van de top wijzigen
  • De projectie van de top vergroten of verkleinen
  • De assymetrie tussen linker en rechterhelft van de top opheffen
  • De columella verbeteren
  • De neusgaten kleiner of groter maken
  • De hoek tussen lip en top verbeteren

9.Bloedstelping en sluiten van de wonde

Na hemostase wordt de wonde gesloten waarbij de juiste appositie van de wondranden belangrijk is om geen overlappingen te krijgen. Aan de binnenkant van de neus gebruiken we resorbeerbare draden, op de columella zitten 3 fijne niet resorbeerbare draden die er na 5 dagen uit gaan.

10.Spalken van de neus

Een spalk wordt aangebracht indien er een fractuur is gebeurd, anders is een stevig gelaagd kleefpleister voldoende. Dit immobilizeert de neus en zorgt zowel voor minder pijn als dat het beschermd tegen een klap op de neus.We gebruiken meer en meer thermoplastische spalken. Zij worden verwarmd en worden plooibaar, ze verharden terug bij afkoelen. Deze spalken zijn comfortabeler voor de huid. De spalk wordt er meestal na 5-6 dagen afgenomen . Daarna draagt men ze nog s'nachts gedurende 5 dagen.

Mogelijke complicaties bij een neuscorrectie
Het totale aantal complicaties na een neuscorrectie is uiterst gering en blijft onder de 2%. Wij zetten de belangrijkste risico’s op een rijtje voor u.

A.De korte termijn problemen:

Het hematoom 
Soms ontstaan er bloedingen op de laterale fractuur. Dit komt onder andere omdat de beitel een klein bloedvat raakt , de arteria angularis . Er kan zich dan een een ecchymose of een hematoom vormen . Dit kan spectaculair zijn en een « blauw « oog veroorzaken, maar dit gaat even snel weer weg in de loop van de eerste 10 dagen. Het is de uitzondering die de regel bevestigd.

De infectie
Infecties zijn uiterst zeldzaam omdat het gebied zeer goed gevascularizeerd is.

Het oedeem 
Zoals vermeld zal het oedeem en de wondheling aan de top trager verlopen dan aan de neusrug. Er zijn geen bijzondere maatregelen te nemen.

B.De lange termijn problemen:

Het zijn voornamelijk esthetische problemen die kunnen opduiken. Deze zijn mogelijks het gevolg van een inadequaat plan of uitvoering ervan. Hoedanook is het zaak van te wachten tot volledige heling van de neus vooraleer een definitieve diagnose te maken. Assymetrieen door kleine bloedklonters op neusrug of top blijken na enkele maanden spontaan te verdwijnen.

Als het plan en de uitvoering goed waren, kan het nog altijd dat kleine onregelmatigheden optreden. Een klein hematoom,een zwelling die meer zichtbaar is links dan rechts, een klein fragmentje bot dat is blijven zitten. Al deze problemen kunnen met geringe middelen opgelost worden.

Andere problemen hebben met de wondheling te maken, die niet onder controle van de chirurg vallen.

Een ervan is de supratip afwijking

Ze bestaat uit een graduele verdikking van de littekenvorming onder de huid boven de tip. Deze huid is de dikste van de neus en gedraagt zich soms onvoorspelbaar.
Men kan opnieuw ingrijpen om dit littekenweefsel te verwijderen ( met het risico op recidief) . Meestal echter kan dit weefsel verminderd worden door locale injecties met een minieme hoeveelheid cortisone. Cortisone vermindert de inflammatoire reacties en de opbouw van collageen. Een à twee injecties over een periode van 1 maand volstaan dikwijls.

1. De voorbereiding voor de neuscorrectie
 

Consultatie

Een persoonlijke consultatie gaat elke ingreep vooraf. Dit kan eventueel de dag zelf of ervoor. Dit hangt van de omstandigheden af.
We hebben consultaties op volgende plaatsen:

Kliniek Corpusplus

Brusselsesteenweg 357A

1785 Merchtem-Brussegem

op maandag vanaf 14.00 u. en donderdag vanaf 14.00 u.

Na afspraak : bellen op 0032(0)475 740 884

Monica ziekenuis Deurne (bij Antwerpen)

Florent Pauwelslei 1

2100  Deurne

Na afspraak bellen op tel 0032(0)3 320 5000

Dossier opmaken

Er wordt in het bijzonder gekeken of U gezond bent om een ingreep te ondergaan en of bijzondere maatregelen dienen getroffen te worden indien U een risico hebt op diepe veneuse thrombose.(DVT) Dit risico is echter zeer klein.

Voorafgaandelijke ziektes en operaties worden genoteerd, alsook allergieën, medicatie  en andere belangrijke gegevens ter voorbereiding

Roken

Roken is bijzonder schadelijk in geval van heelkunde omdat het de productie van slijmen in de longen bevordert. Bovendien vermindert het de doorbloeding van de weefsels, wat schade kan toebrengen aan de weefsels. Het is dan ook zeer belangrijk het roken te beperken.Dit dient  besproken te worden voor de ingreep.

Bloedname

Een bloedname is vereist in geval van algemene anesthesie. Hiertoe wordt een voorschift gemaakt. De resultaten zijn geldig voor een maand, dus laten doen binnen de maand dat U geopereerd wordt. De resultaten worden best meegebracht indien U de bloedname niet in het ziekenhuis laat doen.

Verdere onderzoeken

Electrocardiogram en radiografie van de longen slechts indien aangewezen in bepaalde gevallen.

Soms is het nodig de inwendige structuur van de neus te beoordelen door middel van  Scan of NMR. Ook een onderzoek van de luchtstroom door de neus kan van belang zijn (Rhinomanometrie)

Fotos

Er worden voor en na de ingreep fotos gemaakt , in de eerste plaats om zelf na te gaan of de resultaten naar wens zijn. Eventueel kunnen ze ook naar de patient opgestuurd worden via e-mail.

2. De neuscorrectie zelf
 

Opname

Deze ingreep gebeurt in daghospitalisatie, u bent s'avonds thuis.

Betalingen

De voorschotbetaling gebeurt  voor de ingreep aan de balie. Het kan met een kredietkaart (denk aan uw daglimieten) of met cash geld. U krijgt dan een ontvangstbewijs.Pas na twee maand krijgt U een eindfactuur. Wij letten er op dat het voorschot de kosten dekt, maar dit is niet altijd het geval. De variaties in toegediende medicatie en andere posten kunnen dit beinvloeden. Een eindfactuur wordt U na 2 maanden opgestuurd. Mocht deze afwijken van het voorschot, dan men dit nakijken.

Nuchter zijn

Indien de ingreep gebeurt onder algemene verdoving, moet U nuchter zijn gedurende 6 uur voor de ingreep. Aangezien we in de namiddag opereren vanaf 13.15, kan U tot s'morgens 7.15 u. een volledig ontbijt nemen. Daarna mag U wat water drinken. Voor ingrepen onder plaatselijke verdoving wordt een licht ontbijt aangeraden.

Pijn

Een neuscorrectie is niet pijnlijk. U kan tot 2 gram paracetamol innemen en dit tot 3-4 dagen na de ingreep. Het is nuttig deze pijnstiller vooraf reeds te kopen. Paracetamol is te verkrijgen zonder voorschrift. Men kan in een ziekenhuis geen medicatie meegeven met de patiente.

Verband

  • Een spalk wordt op de neus bevestigd.
  • immobilisatie van de fractuur zonder pijn als gevolg
  • een antiseptische zalf verhindert infectie van de wonde, aan de tip

3. Na de ingreep 

Daghospitalisatie

Een neuscorrectie kan bijna altijd in daghospitalisatie.

Opvolging

Indien U in Belgie verblijft, dan volg ik de toestand persoonlijk op tot u naar huis gaat. Zoniet, wordt U verwacht op consultatie na 3 dagen, één week, één maand en zes maand. Dit schema kan varieren.

Verbanden

De gips wordt verwijderd na 3 dagen en U zet hem s'nachts weer op gedurende 2 weken, dit om de neus te beschermen tot hij stevig genoeg is.

Hechtingen

De hechtingen op de columella dienen verwijderd te worden tussen dag 6 en 8.

Herstel

Onmiddellijk herstel (geen pijn, kunnen reizen zonder problemen, maar nog steeds gezwollen en blauwe verkleuringen) tussen 4 en 7 dagen.

Laat herstel (eindresultaat, zwellingen weg , geen gevoelige of pijnlijke gevolgen) na een maand ziet het er al heel goed uit, de neustip is trager in genezing dan de neusrug.