BORSTVERKLEINING VOOR MANNENCorpus Plus

Borstverkleining voor mannen

Borstverkleining voor mannen

Over een borstverkleining voor mannen wordt niet zo snel gepraat. Toch is het een veel voorkomende ingreep. Wanneer er bij een man borstvorming optreedt spreekt men van gynaecomastie. Hoewel het verschijnsel meestal onschuldig is, brengt het vaak schaamte met zich mee. 

Soms wordt borstvorming veroorzaakt door vetweefsel of een combinatie van vet- en klierweefsel. Borstvorming bij mannen kan vanzelf verdwijnen, als dit niet het geval is kan een chirurgische borstcorrectie uitkomst bieden. Borstverkleining bij de man vereist een andere aanpak dan borstverkleining bij de vrouw. Borsten bij de man worden vaak veroorzaakt door overmatig klierweefsel, dit kan komen door een te hoge oestrogeenproductie, maar meestal wordt er geen oorzaak gevonden. Sommige geneesmiddelen kunnen als bijwerking borstvorming veroorzaken. Ook overgewicht kan een oorzaak zijn, hiervoor zal in de meeste gevallen eerst worden geprobeerd om de leefstijl aan te passen om op deze manier gewicht te verliezen.

Gynaecomastie, borstvorming bij mannen, komt veel voor en is voor veel mannen een vervelend probleem. Borstverkleining is een populaire ingreep die de mannelijk lichaamscontouren duidelijk verbetert waardoor mannen zich terug goed voelen in hun lichaam. Borstvorming bij mannen gebeurt meestal vanaf de leeftijd van 35 jaar en zal ook niet spontaan verdwijnen. Voor deze borstverkleining kan een cosmetische ingreep de oplossing bieden.

Borstvorming bij mannen kan soms een bijwerking zijn van de lever of een schildklierprobleem, alsook tumoren van de testikel of de bijnier kunnen gezwollen borsten geven. In dat geval is cosmetische chirurgie niet aanbevolen en heeft u een medische behandeling nodig.

1. Inleiding

Borsten bij een man bestaan meestal uit:

  • Borstklierweefsel dat te veel ontwikkeld is.
  • Vetweefsel rondom dit klierweefsel.

2. Behandeling van gynecomastie

De hoeveelheid weefsel dat moet weggenomen worden zal bepalend zijn voor de techniek die men toepast. Dit bepaalt ook of de ingreep bij borstverkleining voor mannen onder lokale dan wel algemene anesthesie dient te gebeuren. Als er alleen borstklierweefsel is wordt dit verwijderd langs een halve cirkel rond de tepel. Als er ook vetweefsel is, dient een liposuctie te gebeuren.

 

 

Toegangsweg

De toegangsweg kan gaan van een halfcirkelvormige incisie op de onderrrand van de tepel (periareolaire incisie) tot incisies die vergelijkbaar zijn met die van een borstverkleining (enkel bij zeer uitgesproken gevallen). Bijna steeds is een periareolaire insnede voldoende bij de borstverkleining voor mannen.

Resectie klier

Het klierweefsel wordt via deze incise bijna volledig weggenomen. Een schijfje weefsel wordt aan de onderkant van het tepelhof behouden omwille van de doorbloeding en het uitzicht. De tepel mag niet invallen.

Resectie Vetweefsel

Indien overtollig vetweefsel aanwezig is rond het klierweefsel zal men ook dit wegnemen dmv klassieke liposuctie of door Body-Jet liposuctie. Hier is een film met de body jet techniek.

De korte termijn problemen bij een borstverkleining voor mannen:

De reeds vermelde neiging tot hematoomvorming is het belangrijkste probleem. Dit is een vrij frequent voorkomende tijdelijke complicatie bij de behandeling van borstverkleining voor mannen. Het bloed zal er op termijn van enkele maanden wel verdwijnen, maar soms laat het toch een hard littekenschijf achter. Daarom is het ook steeds aangewezen tijdens de ingreep van de borstverkleining bij de man om drainagebuisjes aan te leggen. Wanneer men merkt dat er zich een hematoom heeft ontwikkeld, kan men het trachten binnen de week leeg te trekken met een spuit.

In uitzonderlijke gevallen ontwikkelt zich een seroma -een collectie lymfevocht-, dat spontaan verdwijnt na enkele weken. Soms moet dit eerst enkele keren verwijderd worden.

De lange termijn problemen bij een borstverkleining voor mannen:

Ze omvatten voornamelijk onregelmatigheden in het contour van het tepel-areola complex. Er kunnen zich inzinkingen of onregelmatigheden voordoen door overmatige of ongelijkmatige resectie. Een tweede, kleinere borstverkleining voor mannen kan soms nodig zijn omdat niet alle weefsel is verwijderd.

Soms ontwikkelt het litteken zich overmatig en dient dit later gereviseerd te worden.