BORSTVERKLEINING EN LIFTING | Corpus Plus

BORSTVERKLEINING EN LIFTING

Borstverkleining

Te grote en zware borsten kunnen voor sommige vrouwen zowel lichamelijk, esthetisch en zelfs psychisch hinderlijk zijn. Soms hebt u het gevoel dat uw borsten niet in harmonie zijn met de rest van uw lichaam. Te zware borsten kunnen ook huidirritatie, rug-, schouder- en nekpijn veroorzaken of hinderen tijdens het sporten. De borsten verkleinen is dan de gepaste oplossing.

Bij een borstverkleining verwijdert de plastisch chirurg vet- en klierweefsel en overtollig huidweefsel. Dit maakt uw borsten kleiner, steviger en lichter en door deze borstverkleining krijgen de borsten ook een nieuwe vorm, ook de tepel wordt op een esthetisch mooiere hoogte geplaatst. Een borstverkleining kan opnieuw het nodige zelfvertrouwen en bewegingsvrijheid geven.

Borstverkleining met wegname borstklierweefsel en borstlifting zonder wegname van borstklierweefsel en lifting zijn zeer veilige en betrouwbare chirurgische ingrepen die dikwijls een grote functionele, sociale en emotionele last wegnemen.

Borstverkleining en liftingOperatie in daghospitalisatie of ambulant

Een borstverkleining en een borst optrekken zijn ingrepen die onder algemene anesthesie of plaatselijke verdoving gebeuren tijdens een daghospitalisatie of een ambulante behandeling. Deze ingrepen zijn niet erg pijnlijk en geven zeer goede resultaten op termijn.

Een borstverkleining en een borstlifting zijn in essentie dezelfde operatie: 

 • verkleining: het volume wordt verkleind en de huid wordt aangepast.
 • lifting: de borst wordt opgetrokken zonder volumeverschil. Soms kan ook een prothese ingepland worden omdat het volume te klein is.

De littekens schrikken patienten soms af. Nochthans evolueren die naar een fijne witte en weinig zichtbare lijn na enkele maanden. Van de beschreven littekens wordt de periareolaire + vertikaal het meest gebruikt. Als het om zeer grote borsten gaat, dan gebruikt men een "ankerincisie" rond de tepel, een vertikale en een korte horizontale.

De gevoeligheid naar de tepel wordt meestal bewaard, maar niet altijd. Hoe groter de reductie, hoe meer kans dat de gevoeligheid naar de tepel zal verminderen.
De functie van de borst blijft na de ingreep bewaard: patiënten kunnen borstvoeding geven omdat de tepel en tepelhof altijd vastzitten aan het onderliggende weefsel.
Kenmerken van borstverkleining

Esthetisch en functioneel effect bij borstverkleining

De borstverkleining heeft zowel een esthetische als een functionele kant:

Een te zware borst kan een stevige trekkracht uitoefenen op de thoracale wervelzuil en daardoor sterke rugpijnen veroorzaken.

Borstverkleining heeft een effect op de wervelzuilHet uiteindelijk uitzicht:

 • zo groot als besproken voor de ingreep
 • de borsten hebben een druppelvorm
 • beide borsten natuurlijk even groot
 • de tepels op de juiste hoogte, langs beide kanten
 • de tepels zijn niet te groot en mooi rond
 • de littekens zo onopvallend als maar kan

 Functie:

 • borstvoeding kan nog altijd
 • de doorbloeding en de gevoeligheid van de tepel blijft

De kosten: gedeeltelijk vergoed bij te grote borsten

Als uw borsten gezondheidsproblemen veroorzaken, dan is een (gedeeltelijke) terugbetaling van de operatie mogelijk. Met een brief aan de adviserend geneesheer wordt de goedkeuring voor een borstverkleining aangevraagd bij uw ziekenfonds. De criteria om aanvaard te worden zijn sinds kort verstrengd. Er moeten metingen gebeuren en men moet verklaren minstens 400 gr klierweefsel per borst te verwijderen.

 

Liposuctie kan ook nuttig zijn als bijkomende behandeling. Vooral de vetkussens aan de voorste okselrand kunnen verwijderd worden. Wanneer de borst zelf een dikke onderhuidse vetlaag vertoont, kan dit ook.

A. Doorgezakte borsten (borstptose) =  Optrekken  (borstpexie)

Lifting

Het optrekken gebeurt omdat de borsthuid doorgezakt is en de tepel te laag zit.

Wat wordt er gedaan?

 • de borsthuid opgespannen
 • de tepel hoger geplaatst
 • de tepel soms kleiner gemaakt
 • het volume van de borst wordt niet verkleind, soms moet men het volume vergroten door een borstprothese te plaatsen ( zie borstvergroting)

De patient heeft alleen een esthetisch probleem en er wordt geen goedkeuring gegeven om dit op kosten van het ziekenfonds te herstellen .

B. Te grote borsten (borsthypertrofie) = borstverkleining (borstreductie)

Wat wordt er gedaan?

 • de borsthuid opspannen
 • de tepel hoger plaatsten
 • de tepel meestal kleiner gemaakt
 • het volume van de borst verkleind

De techniek bij pexie en reductie

Borstverkleining en lifting

Het doel van elke goed uitgevoerde ingreep is zowel het esthetisch aspect verbeteren als de functie van de borst respecteren. De littekens moeten minimaal zijn en geplaatst waar ze het minst storen. Anderzijds moeten eventuele melkproductie en gevoeligheid van de tepel bewaard blijven.

Waar streeft men naar bij een borstverkleining?

1. Een mooie druppelvorm te bereiken.

 • ronde vorm onderaan, vlakker bovenaan
 • voldoende projectie, geen vlakke borst
 • tepels op de juiste hoogte en meestal kleiner

2. Voldoende borstklierweefsel weg te nemen, zonder gevaar voor de doorbloeding van de borst en de tepel.

3. De littekens bij een borstverkleining te beperken tot het absolute minimum.

4. De functie van de borst te respecten (melkproductie).

5. De gevoeligheid van de tepel te behouden.

6. De huid goed aan te spannen.

7. Zonder gevaar voor afsterven van klierweefsel, tepel of huid.

In de tekening hierboven wordt een reductie techniek getoond:
De doorbloeding van de tepel gebeurt dankzij een laterale pedikel waarop de tepel blijft zitten. Het borstklierweefsel wordt aan de binnenkant van de borst weggenomen. 

De littekens na de borstverkleining zullen afhankelijk zijn van de grootte van de borst:

 • bij een pexie blijft het meestal beperkt tot littekens rond de tepel en een vertikale lijn
 • bij een erg grote borst zijn er meestal littekens rond de tepel, een vertikaal litteken en littekens in de plooi onder de borst, de zogenaamde "ankerincisies"

Borstverkleining bij een zeer grote borst

Hoe langer de borst, hoe moeilijker ze doorbloed wordt. Men moet soms de beslissing nemen bij zeer grote borsten om de tepel te transplanteren.

Waar zitten de littekens bij borstverkleining?

Littekens bij borstverkleining
De vroegere ankervormige littekens bij borstverkleining werden vervangen door een litteken rond de tepel en een vertikaal litteken. De meeste patienten hebben schrik van het uitzicht van deze littekens. Nochthans bewijzen langdurige follow-up dat deze zeer goed genezen en weinig opvallend zijn.

Mogelijke complicaties

Het totale aantal probleemgevallen is uiterst gering en is minder dan 2%. Voor de volledigheid beschrijven we hier een aantal mogelijke complicaties bij borstverkleining.

Ecchymosen
Dit zijn de blauwe verkleuringen van de huid ten gevolge van wat bloed dat doorheen de huid sijpelt. Op zichzelf is dit onschuldig en verdwijnt het vanzelf.

Hematomen 
Wanneer er zich meer bloed opstapelt in de virtuele ruimte tussen huid en borst, spreekt men van hematomen. Afhankelijk van de grootte, kunnen ze ofwel spontaan verdwijnen, ook al neemt dit enkele maanden in beslag. Maar ze kunnen de borst ook zo sterk onder spanning zetten, dat het hematoom operatief dient verwijderd en de oorzaak van de bloeding opgespoord te worden. Hematomen doen zich in minder dan 2% van de ingrepen bij borstverkleining voor.

Seromen
Een seroom is een opstapeling van lymfevocht onder de huid. Meestal resorbeert het lichaam dit vocht vanzelf, maar soms kan het vocht doorheen de wonde doorbreken of dient het weggezogen te worden. Seromen komen in borstchirurgie in minder dan 1% van de ingrepen voor.

Necrose van de tepel
Verminderde doorbloeding van het tepelhof of in het slechtste geval een totale tepelnecrose is uiterst zeldzaam bij een borstverkleining (<0,5%). Ze wordt veroorzaakt door een gebrekkige doorbloeding.
Vooral bij zeer zware borsten zal het voorkomen dat de pedikel die de doorbloeding moet dragen vrij lang is en dat er relatief weinig doorbloeding is. Dit wordt ook gezien bij rokers, waarvan de doorbloeding door het roken verminderd is.
Soms wordt de beslissing genomen tijdens de ingreep om een vrije transplantatie te doen, waarbij de tepel als een huidgreffe verplaatst wordt.
Wanneer de tepel volledig genecroseerd is, dient voldoende tijd genomen worden om de wonde te laten genezen (soms wel enkele maanden) om daarna een reconstructie door te voeren. Resultaten hiervan zijn meestal bevredigend en de technieken worden geleend van de borstreconstructie.

Necrose van de huid bij borstverkleining
Deze gaat dikwijls samen met een tepelnecrose, maar ze komt ook afzonderlijk voor. Het komt ook vooral voor bij patienten die zwaar roken. Een slechte doorbloeding van de huid is de belangrijkste oorzaak. De huid kan ook afsterven als gevolg van een infectie in de borst waarbij de etter zich een weg baant naar buiten en de huid beschadigd. Dit zijn uiterst zeldzame gevallen die in minder dan 1% van de gevallen van reductie voorkomen. De behandeling bestaat er in door spontane heling de wonde te laten dichtgaan en dan de nodige hesteloperaties te doen.

Necrose van het borstklierweefsel
Opnieuw is dit een gevolg van een slechte doorbloeding. Dezelfde mechanismen als hogerop kunnen meespelen. Het volledige afgestorven klierweefsel moet verwijderd worden alvorens de huid te kunnen sluiten. Soms dient het volume van de andere borst verkleint te worden om de symmetrie te garanderen.

Infecties bij borstverkleining
Infecties zijn zeer zeldzaam en zijn dikwijls het gevolg een slechte doorbloeding na een operatie. De behandeling bestaat uit wegnemen van alle dood weefsel, antibiotica toedienen via algemene weg en antiseptica lokaal, samen met een immobilisatie van de borst .

Vorming van hypertrofische en keloidale littekens 
Een hypertrofisch litteken bij borstverkleining blijft gedurende maanden rood, opgeworpen en pijnlijk. Een keloidaal litteken is er een dat te veel collageen opstapelt, zodat ze uitgroeien als verdikkingen op de huid. Ze komen meer voor bij patienten met een donkere huid.

Littekens op de borst kennen meestal geen problemen. De huid van de borst is geen "gevarenzone" zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is voor de hals en de schouder.

Ongelijke borsten
Dit kan voorkomen ten gevolge van een complicatie zoals weefselnecrose.
Men mag echter niet te vlug conclusies trekken over een mogelijke asymmetrie. Er moet minstens een periode van 9 tot 12 maanden gewacht worden om een definitieve uitspraak te doen in verband met ongelijkheden. De borst verandert dikwijls nog sterk in de eerste maanden na de borstverkleining.

Gevoelsstoornissen ter hoogte van het tepelhof
Vooral bij technieken die het natuurlijk verloop van de gevoelszenuwen van de borst niet respecteren kan de kans op gevoelsvermindering in de tepel aanzienlijk zijn.
Een tijdelijke gevoelsvermindering doet zich steeds voor bij elke techniek. Meestal keert na een borstverkleining het normale gevoel terug na 6 tot 9 maanden. Zelfs bij zenuw "onvriendelijke" technieken keert veel van het gevoel terug. Het is uiterst zeldzaam dat de tepel permanent en volledig gevoelloos blijft.

1. De voorbereiding bij een borstverkleining

Consultatie

Een persoonlijke consultatie gaat elke ingreep vooraf. Dit kan eventueel de dag zelf of ervoor. Dit hangt van de omstandigheden af.
We hebben consultaties op di vanaf 16u30 en zaterdag vanaf 10u30, na afspraak. Telefoneer voor een afspraak op +32 (0) 3 320 50 00
Het kan ook na afspraak op een andere dag indien deze dagen niet passen:
Telefoneer dan naar +32 (0) 475 74 08 84

Monica Ziekenhuis
Florent Pauwelslei 1
2100  Deurne (ten oosten van Antwerpen)
België

Dossier opmaken

Er wordt in het bijzonder gekeken of u gezond bent om een borstverkleining te ondergaan en of bijzondere maatregelen dienen getroffen te worden indien u een risico hebt op diepe veneuse thrombose.(DVT) Dit risico is echter zeer klein.

Voorafgaandelijke ziektes en operaties worden genoteerd, alsook allergieën, medicatie en andere belangrijke gegevens ter voorbereiding

Roken

Roken is bijzonder schadelijk in geval van heelkunde omdat het de productie van slijmen in de longen bevordert. Bovendien vermindert het de doorbloeding van de weefsels, wat schade kan toebrengen aan de weefsels. Het is dan ook zeer belangrijk het roken te beperken. Dit dient besproken te worden voor de ingreep.

Bloedname

Een bloedname is vereist in geval van algemene anesthesie. Hiertoe wordt een voorschift gemaakt. De resultaten zijn geldig voor een maand, dus laten doen binnen de maand dat u geopereerd wordt. De resultaten worden best meegebracht indien de bloedname niet in het ziekenhuis laat doen.

Verdere onderzoeken

Electrocardiogram en radiografie van de longen slechts indien aangewezen in bepaalde gevallen.

Foto's

Er worden voor en na de borstverkleining foto's gemaakt, in de eerste plaats om zelf na te gaan of de resultaten naar wens zijn. Eventueel kunnen ze ook naar de patient opgestuurd worden via e-mail.

2. De borstverkleining zelf

Opname

U wordt opgenomen in een kamer alleen, met twee of met vier. Vraag aan de receptie van het ziekenhuis welke de verschillende prijzen zijn die hiermee gepaard gaan. Lees de geschreven afspraken voor u ze tekent.

Betalingen

De voorschotbetaling gebeurt eveneens voor de ingreep aan de balie. Het kan met een kredietkaart (denk aan de limieten) of met cash geld. U krijgt dan een ontvangstbewijs. Pas na twee maand krijgt u een eindfactuur. Wij letten er op dat het voorschot de kosten dekt, maar dit is niet altijd het geval. Het type kamer, de variaties in toegediende medicatie en andere kosten kunnen dit beinvloeden. Een eindfactuur wordt u na 2 maanden opgestuurd. Mocht deze afwijken van het voorschot, dan kijk neem ik dit met u door.

In een ziekenhuis is het nooit de geneesheer die facturen opstuurt, bij wet moet het ziekenhuis dit doen.

Nuchter zijn

Indien de ingreep gebeurt onder algemene verdoving, moet u nuchter zijn gedurende 6 uur voor de ingreep. Aangezien we in de namiddag opereren vanaf 13u15 kan u tot s'morgens 7u15 een volledig ontbijt nemen. Daarna mag u wat water drinken.

Pijn

Een borstverkleining of lifting is geen erg pijnlijke ingreep, in tegenstelling wat men denkt. U zal tijdens de ingreep en gedurende 24 uur na de ingreep intraveneuse pijnstillers krijgen.

U kan tot 2 gram paracetamol innemen en dit tot 3-4 dagen na de ingreep. Het is nuttig deze pijnstiller vooraf reeds te kopen. Paracetamol is te verkrijgen zonder voorschrift. Men kan in een ziekenhuis geen medicatie meegeven met de patiente.

Verband

Een nauw aansluitend verband wordt na deb borstverkleining aangelegd:

 • immobilisatie van de wonde met minder pijn tot gevolg
 • een antiseptische zalf verhindert infectie van de wonde

3. Na de borstverkleining

Overnachting

Meestal wordt een behandeling in daghospitalisatie voorzien, waarbij u niet in het ziekenhuis dient te overnachten. Zo nodig kan één nacht hospitalisatie voorzien worden

De redenen voor overnachting kunnen zijn :

 • er wordt de eerste nacht over u gewaakt door gequalifieerde verpleegsters op de dienst
 • goed te herstellen van de algemene anesthesie
 • pijnstillers langs intraveneuse weg te krijgen die doeltreffender zijn dan pilletjes
 • de volgende morgen een controle te kunnen doen, drainagebuisjes te verwijderen en een nieuw verband aan te leggen indien nodig

Uiteraard is een overnachting duurder dan een daghospitalisatie.

Opvolging

Indien u in Belgie verblijft, dan volg ik de toestand persoonlijk op tot u naar huis gaat. Zoniet, wordt u verwacht op consultatie na 3 dagen, één week, één maand en zes maanden. Dit schema kan varieren.

Verbanden

In de regel zijn de verbanden goed voor één week. Wij gebruiken als antisepticum altijd zalf, die zijn werking gedurende één week kan uitoefenen zonder problemen.

Het is aan te raden deze zalf aan te kopen om later zelf het verband te kunnen wisselen, indien nodig.

Meestal wordt de zalf op de wonde aangebracht hierover komt een (gewatteerde) compresse en als laatste een kleefpleister type papierkleefpleister.

Hechtingen

Alleen niet resorbeerbare hechtingen na een borstverkleining dienen verwijderd te worden. De hechtingen dienen verwijderd te worden tussen dag 6 en 8.

Herstel

Onmiddellijk herstel (geen pijn, kunnen reizen zonder problemen, maar nog steeds gezwollen en blauwe verkleuringen) tussen 1 en 2 dagen.

Laat herstel (eindresultaat, zwellingen weg , geen gevoelige of pijnlijke gevolgen) tussen 4 en 6 weken.

Ontdek hier de antwoorden op de meest voorkomende vragen over borstverkleining en borstlifting. Zit u toch nog met andere vragen of wilt u een afspraak maken voor een consultatie in Antwerpen? Neem dan gerust contact op.

Wanneer komt het ziekenfonds tussen?

Alleen bij te grote borsten. Er moet ook een functionele last zijn, dwz dat de patiente objectieve klachten moet hebben:

 • dit kan overtollig zweten met huidletsels in de plooien onder de borsten geven met eczeem en schimmelinfecties als gevolg
 • de borsten kunnen door hun gewicht ook chronische rugpijn veroorzaken

Deze redenen zijn voldoende om een terugbetaling voor een borstverkleining te vragen bij het ziekenfonds. Mits een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag van de chirurg, wordt deze ingreep al dan niet goedgekeurd. De patiënt dient hiertoe de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds persoonlijk te raadplegen met die brief. Daarna wordt al dan niet een schriftelijk akkoord gegeven, dat bij het medisch dossier wordt gevoegd.

Wanneer een hospitaalverzekering?

Hospitaalverzekeringen komen in principe ook tussen in de kosten bij een borstverkleining. Naast de voorwaarde dat de ingreep goedgekeurd wordt door het ziekenfonds, worden nog bijkomende bewijzen gevraagd om de objectiviteit van de klachten te staven. Het is dus niet omdat het ziekenfonds de ingreep goedkeurde, dat de hospitalisatieverzekering automatisch kosten vergoed.

De bijkomende onderzoeken zijn meestal (te) uitgebreid en/of overbodig vanuit medisch standpunt en ze zijn bovendien duur. Men zal ze dan ook niet voorschrijven enkel en alleen onder druk van de verzekeringsmaatschappijen. Een voorafgaandelijk overleg met de verzekering is dan ook aangewezen.

Wat bij buitenlandse patienten?

Deze patienten zijn uiteraard niet verzekerd in België. Zij betalen alles zelf. Indien hun zorgverstekker (bvb Nederland) echter akkoord gaat, kan een deel van de kosten terugbetaald worden. Dit moet dan ook in overleg met de zorgverstrekker. Het ziekenhuis kan alle documenten ter staving van de kosten geven.

Wanneer kan een borstverkleining?

Bij een te grote borst bij een jonge persoon is het raadzaam te wachten tot de borst volledig ontwikkeld is. Dit is meestal rond de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Indien er gedurende 9-12 maanden geen verdere groei vastgesteld wordt, kan de ingreep plaats vinden. Dit is echter geen absolute regel omdat soms de psychologische druk en de objectieve last dusdanig groot kunnen zijn dat een vroegtijdig ingrijpen zich opdringt, zelfs op leeftijden van 15 en 16 jaar. In dat geval wordt nu een schriftelijke toelating gevraagd aan beide ouders. De wetgeving in verband met ingrepen op minderjarigen kan snel veranderen, dus zich informeren is belangrijk.

Bij te grote borsten na een zwangerschap dient 3-6 maanden na het zogen of na de bevalling in acht genomen te worden, om de borsten toe te laten hun normale volume te bereiken.

Hoelang duurt de ingreep?

De borstverkleining duurt ongeveer 2u15 tot 2u30.

Kan dit ook onder plaatselijke verdoving?

Een zuivere pexie kan onder plaatselijke, maar een pexie met borstaugmentatie alsook een borstverkleining kunnen eigenlijk alleen onder algemene verdoving.

Is deze ingreep pijnlijk?

Zolang de borsten goed in het verband zitten en u niet van positie verandert, is de ingreep niet draaglijk. De pijn ebt weg na 2 à 3 dagen.

Hoe kan ik inschatten hoeveel kleiner ik mijn borsten wil hebben?

De gemakkelijkste methode is een paar foto's mee te brengen van hoe uw borsten er zouden uit moeten zien. Er is één beperking: hoe meer men wegneemt, hoe meer risico op minder goede doorbloeding van de borst en tepel.

Is er een gevaar voor infectie bij een borstverkleining?

 • het risico op infectie is uiterst klein
 • de operatie gebeurt in een strict aseptische omgeving
 • we geven u bij borstverkleining preventief antibiotica
 • we leggen een verband aan dat minstens 3 dagen ter plaatse blijft
 • u blijft telefonisch in contact zodat u bij het minste teken een advies kan krijgen
 • u neemt uit veiligheid altijd uw koorts op

Wanneer zijn alle wonden genezen?

De wondheling bij een borstverkleining is verschillend voor iedereen. Gemiddeld rekent men op meerdere maanden alvorens de littekens wit worden, een duidelijk teken van het afsluiten van de wondheling.

Na één maand is er al een groot deel van de genezing gebeurd, maar de laatste fase, die van de aanvoer van collageen duurt het langst.

Moet ik zelf de verbanden wisselen?

Dit is niet nodig, wij zorgen voor de opvolging in de eerste 7 dagen tot en met het verwijderen van de hechtingen.

Een verband wisselen is eenvoudig

 • een laagje Isobethadine op de littekens
 • een gewatteerd compres op de wonden
 • papierkleefpleister om het verband te bevestigen op de borst

Ik heb daags na de ingreep een beetje koorts? Is dit normaal?

Dit noemt men resorptiekoorts en wordt veroorzaakt door de absorptie van oud bloed dat zich in de omgeving bevindt. Geen reden tot ongerustheid, maar neem wel verder uw temperatuur. Ze mag niet verder stijgen in de volgende dagen.

Welke verzorging op lange termijn?

Kan ik douchen?

Douchen wordt best uitgesteld tot de 5e dag na de ingreep, als alle hechtingen verwijderd werden. Geen zeep gebruiken op de borst omdat de littekens dit zeer slecht verdragen.

Niet wrijven op de borsten, er kan zich nog altijd een bloeding voordoen.

Wanneer kan ik terug sporten?

In principe na één maand, maar het hangt van de sport af. Zwemmen kan vroeger, joggen zal lastig zijn na 2 weken omdat de borsten te fel bewegen.

Mag ik in de sauna?

Sauna is niet erg gunstig voor de littekens, wacht eerder nog een maand na de borstverkleining om in de sauna te gaan. 

Indien de littekens breed zijn, kan er dan nog iets aan gedaan worden?

Wanneer de littekens na een borstverkleining volledig geheeld zijn -na maanden- kan het litteken gereviseerd worden onder plaatselijke verdoving.

Wat kosten mij deze "retouches"?

Dit wordt gedaan tegen kostprijs,m.a.w. het is niet gratis, maar ik reken er geen honorarium voor.

Ik voel af en toe steken in de borst. Wat is dat?

Het zijn actieve cellen die lijken op gladde spiervezels (myofibroblasten) .Zij trachten een wonde te doen samentrekken. Op termijn verdwijnen deze cellen en de symptomen.