TEVREDENHEIDSONDERZOEK NA BEHANDELING/ INGREEP | Plastische chirurgie Corpus Plus

TEVREDENHEIDSONDERZOEK NA BEHANDELING/ INGREEP

We willen u graag vragen om onze tevredenheidsenquête in te vullen. De resultaten van deze enquête blijven anoniem en confidentieel. Uw mening wordt ten zeerste op prijs gesteld, ook al zijn er soms negatieve punten. Alleen zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Alvast bedankt!

Vul onze tevredenheidsenquête hier in.