Een neuscorrectie vereist een uitstekende voorbereiding. | Plastische chirurgie Corpus Plus

Een neuscorrectie vereist een uitstekende voorbereiding.

Een chirurg heeft een job die in sommige opzichten vergelijkbaar is met die van een piloot. Die kan ook niet even het toestel aan land zetten om te kijken of alles ok is. De veiligheid in beide gevallen hangt af van een goed voorbereide checklist voor je vertrekt.

Zo ook zal een plastisch chirurg eerst informatie inwinnen over zijn patient d.w.z.

 1. Gedetailleerde fotos maken zodat deze een objectief beeld geven van de problemen. De fotos worden dan ook gebruikt om de problemen te bespreken en ook om mogelijke oplossingen uit te werken.
 2. Daarna wordt geluisterd naar wat de patient verlangt. Soms is de mening van de chirurg verschillend van die van de patient(e) en dan is het de patient(e) die bepaalt wat haar stoort.
 3. Daarna worden deze afwijkingen besproken en een eerste plan geformuleerd om de fouten er uit te halen.
 4. Na de consultatie maakt de chirurg drie documenten op :
  Een checklist van de afwijkingen.
  Een simulatie van het resultaat op computer, wetend dat dit zijn beperkingen heeft.
  Een operatief plan dat tijdens de ingreep gevolgd wordt.
 5. Dan worden deze documenten voorgelegd aan de patient ter goedkeuring. Op die manier worden onzekerheden zoveel mogelijk weggewerkt.
 6. Tenslotte heeft de chirurg een rijke intellectuele bagage aan oplossingen die zoveel stukjes in een puzzel betekenen. Zijn ervaring zegt hem welke puzzelstukjes het best gebruikt worden.

Deze ingrepen vragen dus veel voorbereiding en neusoperaties zijn daarom nooit standaardingrepen. De ervaring van de chirurg is echter minstens zo belangrijk.