Abdominoplastie (buikwandcorrectie)

Abdominoplastie / buikwandcorrectie

Abdominoplastie is een frequent gevraagde ingreep, waar de overtollige huid en het overtollige vetweefsel verwijderd wordt. Abdominoplastie geeft het beste resultaat bij een slappe huid en een slappe buikwand met weinig vetweefsel onder de spieren.

Voor een strakkere buik en taille na de zwangerschap of obesitas is een abdominoplastie de beste behandeling.

Behandeling naargelang het huidoverschot:

 • Wegnemen van de huid onder de navel, zonder opspannen van de spieren (panniculectomie).
 • De klassieke abdominoplastie: wegnemen van de huid en aanspannen van de bedekking van de spier.
 • De hoge spanningsabdominoplastie: waarbij de huid niet alleen in verticale, maar ook in laterale zin wordt aangespannen en weggenomen. Er wordt eveneens een liposuctie gedaan.

Deze laatste techniek is de regel geworden.

Verlies uw overtollige kilo’s buikwandcorrectie of abdominoplastie

Een abdominoplastie kan een oplossing bieden bij huidoverschot, overmatig vetweefsel of een uitgezakte buik. Voor het beste resultaat wordt in sommige gevallen, voorafgaand aan de operatie, een dieet en beweging aanbevolen. 

Stoort u zich aan overtollig vet, of aan de praktische of esthetische gevolgen van uw toegenomen buikomvang? Dan kunt u een abdominoplastie (buikcorrectie, buikplastie of buikwandcorrectie) laten uitvoeren in onze kliniek.

 

1. De klassieke abdominoplastie in het kort

Een abdominoplastie wordt onder volledige narcose uitgevoerd en duurt ongeveer 2 uur. Indien nodig wordt de ingreep voorafgegaan van een liposuctie van de heupen. De incisie wordt ter hoogte van de bikinilijn aangebracht, zodat het uiteindelijke litteken de buik weinig tot niet ontsiert. Onder normale omstandigheden mag u het ziekenhuis na 1 nacht verlaten.

Kunnen een abdominoplastie en een liposuctie van de buikwand  gelijktijdig uitgevoerd worden?

Aangezien deze beslissing afhangt van enkele factoren, zoals de plaats waar het vet zich bevindt (hoog of laag), de algemene gezondheid van de patiënt, de aanwezigheid van littekens, enz. wordt elke patiënt individueel bekeken. Indien er beslist wordt dat de liposuctie niet gelijktijdig uitgevoerd kan worden met de abdominoplastie, dan kan deze ingreep alsnog na een 3 –tal maanden als een afzonderlijke ingreep uitgevoerd worden.

2. De meer uitgebreide abdominoplastie: met hechting onder hoge spanning (High Tension Abdominoplasty).

In het begin van de jaren 90 werden er nieuwe technieken ontwikkeld, die zowel een beter esthetisch resultaat als een hogere veiligheid nastreefden. Men stelde vast dat een abdominoplastie een veel beter resultaat geeft als men de flanken en de heupen mee behandeld (zie tekening).

Basisprincipes van de uitgebreide abdominoplastie

 • Het litteken wordt ter hoogte van de bikinilijn aangebracht, waardoor het de buik weinig tot niet ontsiert.
 • De buikhuid wordt uitsluitend in zijn centraal gedeelte ondermijnd. Dit om toegang te krijgen tot de spierfascia die, om de buik in te trekken, als een korset opgespannen wordt met een rij draden. 
 • Om een natuurlijker resultaat te bereiken wordt de huid in het centrale gedeelte tussen navel en pubis in de regel volledig weggenomen. De spanning moet niet al te groot zijn.
 • Doordat er geen laterale ondermijning van de huid onder de borsten is, (zie tekening) kan er een liposuctie worden gedaan, zonder gevaar voor doorbloedingsstoornissen daar er onmogelijk bloedvaten geraakt konden worden.
 • Onderaan de zijkanten -ter hoogte van de flanken- gaat men meer huid wegnemen.
 • Het litteken wordt onder spanning gehecht (zie tekening), er is tractie van het borstbeen tot de pubis in verticale zin.
 • Een liposuctie van de taille en de heupen kan zonder gevaar uitgevoerd worden

Nadelen van de uitgebreide abdominoplastie

 • De ingreep duurt langer en is gecompliceerder.
 • Het litteken loopt schuin uit naar de heupen waardoor het langer wordt.
 • Er kan geen liposuctie gedaan worden op de middenlijn.

De tekening hieronder legt uit hoe een hoge spanningsabdominoplastie gebeurt:

 • Geel: losmaken van de huid
 • Rood: wegname huid
 • Stippellijn: litteken
 • Pijlen: tractie naar beneden
 • Kruisjes: hechtingen tussen huid en fascia

 

Contacteer mij voor meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie over een buik- of buikwandcorrectie. Heeft u toch nog vragen over deze ingreep? Aarzel dan niet om mij te contacteren.

Abdominoplastie of buikwandcorrectie

Wanneer kan abdominoplastie?

Ideale kandidaten zijn slanke mensen, met een teveel aan huid en een doorzakking van de buikwand, zonder bijzondere vetophoping. De doorhangende buik en/of overtollige huid gaat in een plooi over de pubis hangen. Dit kan soms het geval zijn op latere leeftijd of na een zwangerschap.

Obese mensen kunnen door een abdominoplastie slechts in beperkte mate geholpen worden. Dit doordat het vetweefsel dat achter de buikwand en rondom de organen ligt tegenwerkt, waardoor het aanspannen van de buikwand niet veel resultaat geeft en bijgevolg niet strak gemaakt kan worden.

Ook een liposuctie wordt bij obese mensen afgeraden aangezien dit het probleem mogelijk kan verergeren, omdat de buikhuid na een liposuctie gaat doorzakken. (zie tekening)

Wat is een vetschort?

Buikwandcorrectie vetschort     Buikwandcorrectie door liposuctie

Wanneer patiënten ingrijpende vermageringsingrepen zijn ondergaan en waarbij men 20 kilogram of meer is afgevallen, kan men last krijgen van een over de pubis hangend huidoverschot (= vetschort), die voor functionele last kan zorgen (hinder bij normale beweging, intertrigo, schimmelinfecties, …). Bij hinder wordt plastische chirurgie aangeraden, waarbij abdominoplastie uitgevoerd wordt.

Wanneer wordt een abdominoplastie afgeraden?

Een abdominoplastie wordt afgeraden wanneer de patiënt lijdt aan een slechte doorbloeding door bv. aderverkalking. Ook littekens van een vorige ingreep kunnen de doorbloeding van de huid verminderen. 

Bij patiënten die zwaar roken kan de doorbloeding tijdelijk verminderd zijn.

Abdominoplastie wordt pas na de laatste zwangerschap aangeraden, omdat een nieuwe zwangerschap het resultaat van de abdominoplastie teniet kan doen. Het is echter ongegrond dat een zwangerschap na een abdominoplastie niet meer mogelijk zou zijn door het gebrek aan huid. De huid en spieren kunnen zich na de ingreep zonder problemen uitrekken.

Een vorige liposuctie van de buik mag niet recenter zijn dan 6 maanden.

Diëten voor de abdominoplastie

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat de patiënt, indien mogelijk en eventueel onder begeleiding van een diëtist(e), zoveel mogelijk zijn/haar streefgewicht benaderd. Hoe meer het vet voor –en achter de spieren wegsmelt, hoe steviger het korset kan aangesnoerd worden. De motivatie hiervoor is groot omdat de inspanning slechts over enkele maanden nodig is.

 

Hoe gebeurt een klassieke abdominoplastie?

Een buikwandcorrectie kan veel vragen oproepen, bv. over wat er gebeurt met de navel. Wij leggen u de technische kant haarfijn uit.

Buikwandcorrectie op klassieke wijze   Buikwandcorrectie voor de navel 

Indien nodig wordt vooraf eerst een liposuctie of vetafzuiging van de heupen doorgevoerd. De buikwand wordt ingespoten met fysiologisch vocht met adrenaline om de bloedingen te verminderen.

Dan maakt men een lage en brede incisie boven de pubis. Men zorgt er voor dat het litteken zo laag mogelijk blijft en verborgen blijft binnen het broekje. Er zijn verschillende lijnen mogelijk, een courante is de « gull-wing » incisie of « zeemeeuw-incisie ».

De huid en onderhuids vetweefsel worden tot onder de borsten losgemaakt. Dit is nu minder uitgebreid dan vroeger ten einde de gevoelszenuwen zoveel mogelijk te sparen (zie tekening hiernaast: de gele zone word vrijgemaakt van de spieren).
De navel zelf blijft ter plaatse. Hij wordt dus niet verplaatst, zoals men dikwijls denkt.

De spieren van de buik worden extra aangespannen met niet oplosbare draden, waardoor een intern corset (spiercorset ) ontstaat dat borg staat voor een plat resultaat op termijn (zie tekening hieronder)Door buikwandcorrectie de spieren van de buik aanspannen
De overtollige huid wordt weggesneden. Meestal gaat het om de volledige ellips huid tussen pubis en navel. De navel wordt terug ingeplant in de huid. Men behoud dus de oorspronkelijke navel die bovendien op dezelfde plaats als vroeger blijft zitten. Hierbij moet men op twee esthetische details letten:

De navel is altijd een beetje ingetrokken, hij wordt dus vastgemaakt in de diepte.
Het vetweefsel rond de navel zorgt voor het putje van de navel. Er moet altijd een beetje vetweefsel weggesneden worden om dit effect te bereiken. 

Tenslotte worden de wondranden in twee lagen gehecht. Drainagebuisjes zorgen eventueel voor het afvoeren van overtollig bloed. 

De ingreep gebeurt onder algemene anesthesie, duurt ongeveer 1u30 tot 2 uur en vereist meestal een hospitalisatie van één nacht.

Mogelijke complicaties bij een buikwandcorrectie

Het totale aantal complicaties bij een buikwandcorrectie is uiterst gering: in minder dan 2% van de gevallen treden er problemen op. Wij informeren u over de meest voorkomende complicaties.

A. De korte termijn problemen: 

Kortademigheid

In het begin wordt de abdominale ademhaling gehinderd door de pijn en het inwendig korset. Dit gaat weg na één of twee dagen. Vooral obese patienten zijn hier onderhevig aan.

Secreties worden in overvloed geproduceeerd door mensen die roken. In de mate dat ook secreties in de longen moeilijk naar boven komen doordat patient vermijdt te hoesten, wordt er kinesietherapie voorgeschreven voor de duur van de hospitalisatie (bvb. door tapottage, om de fluimen los te maken ...).

Rugklachten 

Rugklachten onstaan alleen maar omdat patienten niet rechtop durven te komen uit schrik hun wonde te doen scheuren. Wanneer de patient uit bed komt om te wandelen (tweede dag) dan moet zij/hij volledig recht staan.

Blauwe plekken of Ecchymosen 

Blauwe plekken kunnen zich na een dag ontwikkelen en zullen na ongeveer een week wegtrekken. Het belangrijkste verschijnsel is het oedeem, waar we het later over hebben.

Het Hematoom 

Hematomen zijn vrij zeldzaam bij buikwandcorrectie omdat men een goed zicht heeft op de operatieve streek en elk bloedvat kan stelpen. Bovendien zijn de bloedvaten vrij klein. Het risico op postoperatieve bloedingen is kleiner dan bij andere ingrepen.
Drainages zorgen er voor dat overtollig bloed toch kan afgevoerd worden.

De infectie 

Infecties zijn eveneens zeldzaam. De buikwand is goed doorbloed en beschermt tegen contaminatie en beginnende infecties.

Wat af en toe voorkomt is een lokale infectie van de navel, omdat een draadje vergeten werd. Eens de draad weg, verdwijnt de infectie.

Afsterven of Necrose van de huid 

Zeer uitzonderlijk is het gedeeltelijke afsterven van de huid. De oorzaak is meestal een slechte doorbloeding van de huid. Een patient kan bijvoorbeeld lijden aan atheromatose of aderverkalking. Zij of hij kan een vroegere ingreep ondergaan hebben met een litteken dat de doorbloeding van de buikhuid sterk verminderd.

Patienten die sterk roken staan eveneens bloot aan deze complicatie en het is dus belangrijk de rookgewoonte tot een absoluut minimum te herleiden een tiental dagen voor en na de ingreep.

Het oedeem

Oedeem is een tijdelijke zwelling van de weefsels, die altijd optreedt na een abdominoplastie. Het is een uiting van de verdediging van het lichaam tegen het operatief trauma.

Deze zwelling komt een dag na de ingreep op en blijft vrij lang bestaan, soms wel tot enkele weken daarna. Dit komt omdat het netwerk van lymfebanen door de ingreep deels onderbroken is en de lymfe niet meer volledig afgevoerd wordt. Een deel blijft in de onderhuidse weefsels zitten totdat de stroom in het netwerk weer hersteld is.

Het gebied van navel tot pubis is het meest getroffen door oedeem. Nogal wat patienten maken zich zorgen over het uitzicht, maar de dikte vervlakt over verloop van enkele maanden vanzelf.

Seroom: de meest voorkomende tijdelijke complicatie bij een buikwandcorrectie

Wanneer de productie van lymfevocht de capaciteit om het weg te draineren overschrijdt, dan hoopt dit vocht zich op een bepaalde plaats op. Dit wordt meestal zichtbaar enkele dagen na de ingreep. Er wordt een -dikwijls assymetrische- zwelling opgemerkt op de buik en de spanning is voelbaar op die plaats.

De chirurg zal een punctie doorvoeren om het seroom te draineren. Wanneer dit gebeurd is, verdwijnen de zwelling en de spanning onmiddellijk. Soms moet deze punctie in de eerste weken herhaald worden totdat het lymfevocht zijn normale weg vindt via de lymfevaten.
Een seroom laat geen sporen na. Soms is er lokaal een hardere plek littekenweefsel te voelen, maar ook die verdwijnt over de volgende maanden.

B. De lange termijn problemen:

1. Huidoverschot op de zijkant van het litteken

Soms is er huid teveel aan beide zijden van de wonde. Bovendien wordt deze huid ondersteund door vetweefsel, waardoor deze huid naar buiten wordt geduwd.

De behandeling bestaat dus uit een wegname van de overtollige huid maar vooral uit een wegname van het vetweefsel eronder. Beiden kunnen gedaan worden 3-6 maanden na de ingreep en onder plaatselijke verdoving.

2. Assymetrie van het litteken of van de navel, te kleine of te grote navel

Assymetrieen in de plaatsing van het litteken kunnen voorkomen als er op een assymetrische manier huid werd weggenomen of bij andere technische onvolmaaktheden. Deze assymetrieen kunnen vrij gemakkelijk opgelost worden onder lokale anesthesie. Navels die te klein, te nauw of te groot zijn kunnen eveneens onder lokale verdoving worden verbeterd.
Assymetrische positie van de navel kan natuurlijkerwijze optreden. Men moet de patient er preoperatief op wijzen. Uitzonderlijkerwijze kunnen navels tijdens de ingreep te lateraal ingeplant worden. Aan die toestand kan ook verholpen worden, maar dit laat soms een litteken na naast de navel.

3. Ingesnoerd navellitteken

Heel uitzonderlijk gaat het litteken van de navel zo sterk samentrekken, dat er nauwe opening ontstaat waaronder de navel ligt. Dit kan onder plaatselijke verdoving hersteld worden .

4. Overtollige huid na een buikwandcorrectie

Zeer uitzonderlijk gebeurd het dat zich opnieuw wat overtollige huid vormt, dat gaat doorwegen op het litteken. Dit is niet een gevolg van de ingreep, waar steeds voor optimale resectie (en dus opspanning van de huid) wordt gezorgd. Er zijn echter huidtypes die weinig elastine bevatten en die vlug terug uitzakken. De enige oplossing is een bijkomende wegname van die huid, eventueel onder plaatselijke verdoving. Dit is uiteraard helemaal niet zo zwaar als de abdominoplastie zelf omdat alleen huid wordt weggenomen ter hoogte van het litteken.

5. Verminderde gevoeligheid van de huid onder de navel

Een verminderde gevoeligheid -over een wisselend areaal van de huid- kan tussen navel en pubis optreden. Meestal is er een ongevoeligheid in de eerste weken, maar geleidelijk aan komt die gevoeligheid terug. De mate dat ze terugkomt is niet te voorspellen. Deze permanent verminderde gevoeligheid of hypoesthesie wordt door de patienten in de regel niet als zeer storend ervaren. Er zijn echter geen behandelingen die de gevoeligheid zouden kunnen verbeteren.

1. De voorbereiding voor de ingreep
 

Consultatie

Een persoonlijke consultatie gaat elke ingreep vooraf. Dit kan eventueel de dag zelf of ervoor. Dit hangt van de omstandigheden af.
We hebben consultaties op dinsdag vanaf 16u30 en zaterdag vanaf 10u30, na afspraak. Telefoneer voor een afspraak op 0032-(0)3 320 50 00

Monica Ziekenhuis
Florent Pauwelslei 1
2100  Deurne (ten oosten van Antwerpen)
België

Een afspraak kan ook op een andere dag indien dinsdag en zaterdag niet gaan.
Telefoneer voor een afspraak op 0032-(0) 475 74 08 84

Dossier opmaken

Er wordt in het bijzonder gekeken of u gezond bent om een ingreep te ondergaan en of bijzondere maatregelen dienen getroffen te worden indien u een risico hebt op diepe veneuse thrombose (DVT). Dit risico is echter zeer klein.

Voorafgaandelijke ziektes en operaties worden genoteerd, alsook allergieën, medicatie en andere belangrijke gegevens ter voorbereiding.

Roken

Roken is bijzonder schadelijk in geval van heelkunde omdat het de productie van slijmen in de longen bevordert. Bovendien vermindert het de doorbloeding van de weefsels, wat schade kan toebrengen aan de weefsels. Het is dan ook zeer belangrijk het roken te beperken. Dit dient besproken te worden voor de ingreep.

Bloedname

Een bloedname is vereist in geval van algemene anesthesie. Hiertoe wordt een voorschift gemaakt. De resultaten zijn geldig voor een maand, dus laten doen binnen de maand dat u geopereerd wordt. De resultaten worden best meegebracht indien u de bloedname niet in het ziekenhuis laat doen.

Verdere onderzoeken

Electrocardiogram en radiografie van de longen slechts indien aangewezen in bepaalde gevallen.

Foto's

Er worden voor en na de ingreep foto's gemaakt, in de eerste plaats om zelf na te gaan of de resultaten naar wens zijn. Eventueel kunnen ze ook naar de patient opgestuurd worden via e-mail.

2. De ingreep zelf
 

Opname

U wordt opgenomen in een kamer alleen, met twee of met vier. Vraag aan de receptie van het ziekenhuis welke de verschillende prijzen zijn die hiermee gepaard gaan. Lees de geschreven afspraken voor u ze tekent.

Betalingen

De voorschotbetaling gebeurt eveneens voor de ingreep aan de balie. Het kan met een kredietkaart (denk aan de limieten) of met cash geld. U krijgt dan een ontvangstbewijs. Pas na twee maand krijgt u een eindfactuur. Wij letten er op dat het voorschot de kosten dekt, maar dit is niet altijd het geval. Het type kamer, de variaties in toegediende medicatie en andere posten kunnen dit beinvloeden. Een eindfactuur wordt u na 2 maanden opgestuurd. Mocht deze afwijken van het voorschot, dan kijk neem ik dit met u door.

In een ziekenhuis is het nooit de geneesheer die facturen opstuurt, bij wet moet het ziekenhuis dit doen.

Nuchter zijn

Indien de ingreep gebeurt onder algemene verdoving, moet u nuchter zijn gedurende 6 uur voor de ingreep. Aangezien we in de namiddag opereren vanaf 13u15 kan u tot s'morgens 7u15 een volledig ontbijt nemen. Daarna mag u wat water drinken.

Pijn

Een buikwandcorrectie is vooral lastig door het ingesnoerde gevoel die het veroorzaakt in de eerste dagen. Dit gevoel wordt snel beter. U zal tijdens de ingreep en gedurende 24 uur na de ingreep intraveneuse pijnstillers krijgen.

U kan tot 2 gram paracetamol innemen en dit tot 3-4 dagen na de ingreep. Het is nuttig deze pijnstiller vooraf reeds te kopen. Paracetamol is te verkrijgen zonder voorschrift. Men kan in een ziekenhuis geen medicatie meegeven met de patiente.

Verband

Een nauw aansluitend verband wordt na de ingreep aangelegd:

 • Immobilisatie van de wonde met minder pijn tot gevolg.
 • Een antiseptische zalf verhindert infectie van de wonde.

3. Na de ingreep 
 

Overnachting

Eén nacht hospitalisatie wordt voorzien.

De redenen voor overnachting zijn:

 • Er wordt de eerste nacht over u gewaakt door gequalifieerde verpleegsters op de dienst.
 • Goed te herstellen van de algemene anesthesie.
 • Pijnstillers langs intraveneuse weg te krijgen die doeltreffender zijn dan pilletjes.
 • De volgende morgen een controle te kunnen doen, drainagebuisjes te verwijderen en een nieuw verband aan te leggen indien nodig.

Uiteraard is een overnachting duurder dan een daghospitalisatie.

Opvolging

Indien u in Belgie verblijft, dan volg ik de toestand persoonlijk op tot u naar huis gaat. Zoniet, wordt u verwacht op consultatie na 3 dagen, één week, één maand en zes maand. Dit schema kan varieren.

Verbanden

In de regel zijn de verbanden goed voor één week. Wij gebruiken als antisepticum altijd Isobethadine zalf, die zijn werking gedurende één week kan uitoefenen zonder problemen. Het is aan te raden deze zalf aan te kopen om later zelf het verband te kunnen wisselen, indien nodig.

Meestal wordt de zalf op de wonde aangebracht hierover komt een (gewatteerde) compresse en als laatste een kleefpleister type papierkleefpleister.

Hechtingen

Alleen niet resorbeerbare hechtingen dienen verwijderd te worden. De hechtingen dienen verwijderd te worden tussen dag 6 en 8.

Herstel

Onmiddellijk herstel (geen pijn, kunnen reizen zonder problemen, maar nog steeds gezwollen en blauwe verkleuringen) tussen 4 en 7 dagen.

Laat herstel (eindresultaat, zwellingen weg, geen gevoelige of pijnlijke gevolgen) tussen 8 en 10 weken. 

Bent u op zoek naar meer informatie over een abdominoplastie? Ontdek dan de veelgestelde vragen hieronder.

1. Hoe lang moet ik in het ziekenhuis?
Eén nacht in het ziekenhuis volstaat.

2. Hoe lang duurt het vooraleer ik mijn normale bezigheden kan doen? 
Een eerst moeilijke fase duurt ongeveer één week, waarbij best elke inspanning vermeden wordt. U zal zich moe voelen bij inspanning. Daarna komt een periode tussen de tweede week en 6 weken waar de toestand snel verbeterd.

3. Komt het probleem op latere leeftijd terug?
Dit hangt van de elasticiteit van de huid. Meestal blijft het resultaat over verschillende tientallen jaren . In geval de huid opnieuw zou doorhangen, is meestal een lage resectie nodig.

4. Welke sport mag ik doen na welke tijd?
Een abdominoplastie vraagt een geruime herstelperiode. Zwemmen kan reeds na 1 maand, andere sporten vragen 6 weken rust. Het is vooral de zwelling van de huid en onderhuid onder de navel die hinderlijk kan zijn. Men zal zich best laten opereren na de laatst voorziene zwangerschap, omdat een nieuwe zwangerschap het goede resultaat gedeeltelijk teniet kan doen. De angst dat een zwangerschap na een abdominoplastie niet mogelijk zou zijn bij gebrek aan huid is echter ongegrond. De huid en de spieren kunnen zonder problemen uitrekken.

5. Kan ik zwanger worden na een abdominoplastie?
Dit kan zonder problemen, de huid en de buikwand rekken uit. Het resultaat kan echter opnieuw een slappe huid en buikwand zijn, maar dit hangt vooral af van de elasticiteit van de huid en het gewicht dat u aan uw zwangerschap overhoudt.